Studiedagen

therapiepraktijk Soul Care, therapie, hulp bij psychische problemen, regressietherapie, traumaverwerking, Lisette Siemerink

studiedag ‘Verwachtingen en teleurstelling’

Een studiedag over hoe je cliënten kunt begeleiden die last hebben van verwachtingen van zichzelf of van anderen.

Als verwachtingen niet uitkomen, kunnen emoties hoog oplopen en soms heftige gevolgen hebben, tot soms langdurig verstoorde verhoudingen aan toe.
Goed omgaan met verwachtingen is te leren en heeft een
positieve doorwerking op vele levensgebieden en relaties.

In de workshop wordt ingegaan op de theorie van verwachtingen en hoe je cliënten ermee kunt begeleiden:
– inzicht in eigen verwachtingen of die van anderen;
– bewust worden van de gevolgen;
– leren om eigen verwachtingen los te laten;
– leren om anders met de verwachtingen van anderen om te gaan.

Gemakshalve wordt tijdens deze dag gebruik gemaakt van memoblaadjes.
In je eigen praktijk kun je er op je eigen manier mee aan de slag.    

Praktische info:
de studiedag wordt weer gepland bij voldoende deelname

studiedag ‘Verantwoordelijkheden in balans

Een ervaringsgerichte studiedag met de theorie en het door mijzelf ontwikkelde stappenplan om met verantwoordelijkheden te werken.

Een goede balans in verantwoordelijkheden hebben én houden, is belangrijk. Aanhoudende onbalans in verantwoordelijkheden heeft echt gevolgen, zeker als dat langer aanhoudt. Iemand met teveel verantwoordelijkheden is overbelast,
terwijl iemand met te weinig verantwoordelijkheden er ogenschijnlijk minder last van heeft, maar ook dan zijn er gevolgen.

Naast de theorie leer je ook het stappenplan toepassen:
– een mogelijke onbalans herkennen en snel checken;
– ophelderen en inzichtelijk maken hoe de thematiek bij de cliënt speelt;
– de cliënt begeleiden naar een oplossing of herstel.
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van memoblaadjes.

Met demo’s en gelegenheid om zelf te oefenen.

Praktische info:
de studiedag wordt weer gepland bij voldoende deelnam
e

naar boven