Traumaverwerking

therapiepraktijk Soul Care, therapie, hulp bij psychische problemen, regressietherapie, traumaverwerking, Lisette Siemerink


Traumaverwerking 

Herstel van vitaliteit en mogelijkheden

Traumaverwerking is heel geschikt om los te komen van bepaalde gevoelens, gedachten, mensen of situaties die je belemmeren of beperken. Traumaverwerking zorgt bovendien voor herstel van vitaliteit en eigen mogelijkheden, zodat je weer vrij kunt kiezen voor wat bij je hoort en past.

Misschien herken je een bepaald patroon in je leven dat je niet kunt veranderen, blijf je hangen in een bepaald gevoel, of ben je je ervan bewust dat een vroegere ervaring nog steeds doorwerkt.

Misschien ervaar je een verandering in jezelf of in je leven na een bepaalde gebeurtenis. Soms gaat het om een trauma dat nog onvoldoende verwerkt is, zoals bij posttraumatische stress, PTSS en psychotrauma.

Traumaverwerking helpt je gevoelens en gebeurtenissen echt
een plek te geven, zodat je weer verder kunt met je leven.

Loskomen van onverwerkte ervaringen

Problemen en klachten zijn vaak symptomen van een onderliggend probleem, een ervaring die – om welke reden dan ook – niet goed verwerkt kon worden.

Ze kunnen te maken hebben met ervaringen van kort of langer geleden, zoals:
– recente ervaringen of gebeurtenissen
– jeugdervaringen
– ervaringen rondom conceptie, zwangerschap en je geboorte.

Door contact te maken met de onderliggende, oorspronkelijke ervaring
wordt het probleem aangepakt daar waar het ooit ontstaan is.
Met afgestemde begeleiding is het juist een kans tot verandering en groei.

Soms heb je bewuste herinneringen, soms gedeeltelijk of vaag, soms ook helemaal niet. Toch draag je alle ervaringen met je mee omdat je lichaam ze op celniveau heeft opgeslagen. Op zielsniveau ben je verbonden met allerlei ervaringen uit je familiesysteem, die van grote invloed op je leven zijn.

Onder zorgvuldige begeleiding kun je ze alsnog verwerken waardoor de doorwerking in het hier en nu kan gaan stoppen. Om innerlijk te herstellen zodat je weer verder kunt met je leven.