Psychosociale therapie

therapiepraktijk Soul Care, therapie, hulp bij psychische problemen, regressietherapie, traumaverwerking, Lisette Siemerink

Psychosociale therapie  &  Traumaverwerking

Problemen aanpakken, jezelf ontwikkelen

Psychosociale therapie is gericht op wat jij voor jezelf wilt veranderen. In een aantal sessies werken we toe naar het afgesproken doel. We gaan actief aan de slag om de diepere oorzaak van je probleem aan te pakken zodat jij van binnenuit verandert. Die verandering in jezelf is blijvend, in hoe jij je voelt, denkt en reageert. En dat werkt door in je hele leven.

“Therapie helpt je om de volgende stap(pen) te zetten, naar steeds meer leven zoals dat bij je hoort en bij je past.”

Werkwijze psychosociale therapie

De werkwijze hangt vooral af van het probleem of de vraag, en van wat je met de therapie wilt bereiken. Heb je een specifieke vraag of een relatief klein probleem? Maak dan een afspraak voor een los therapieconsult.
Wil je meer veranderen in jezelf en je leven, dan kies je voor een therapietraject.

In het eerste consult bespreken we het probleem en kijken of het er een onderliggend thema is. Ook bespreken we je levensloop in samenhang met het probleem. Tenslotte bepaal jij het doel van de therapie. Een helder uitgangspunt is essentieel voor de effectiviteit van de therapie en geeft inzicht in de voortgang van je therapieproces.

In de volgende sessies wordt stapsgewijs en doelgericht gewerkt. We spreken meestal 1x per 2 weken af, of in onderling overleg anders. Je spreekt gewoon per keer af zodat je helemaal jouw eigen proces kunt doen.

Wil je meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact met me op.

Wat het best bij jou past

Ik gebruik diverse vormen van psychosociale therapie, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Per sessie wordt in overleg gekozen voor wat het beste past:
counseling- of coachingsgesprek, regressie, visualisatie, innerlijk kind sessie, therapeutisch tekenen, terughalen van zieledelen (soul retrieval), voice dialogue, een familieopstelling, gezinsopstelling of ander systemisch werk, oefeningen rondom eigen energie en grenzen, een geboortesessie, kinesiologie, Touch for Health.

naar boven