Psychosociale therapie

therapiepraktijk Soul Care, therapie, hulp bij psychische problemen, regressietherapie, traumaverwerking, Lisette Siemerink


Psychosociale therapie 

Problemen aanpakken, jezelf ontwikkelen

Psychosociale therapie is gericht op wat jij voor jezelf wilt veranderen. In een aantal sessies werken we toe naar het afgesproken doel. We gaan actief aan de slag om de diepere oorzaak van je probleem aan te pakken zodat jij van binnenuit verandert. Die verandering in jezelf is blijvend, in hoe jij je voelt, denkt en reageert. En dat werkt door in je hele leven. Elke verandering in je relaties met anderen en je omstandigheden begint met een verandering in jezelf.

“Therapie helpt je om de volgende stap(pen) te zetten, naar steeds meer leven zoals dat bij je hoort en bij je past.”

Werkwijze psychosociale therapie

De werkwijze hangt vooral af van het probleem of de vraag, en van wat je met de therapie wilt bereiken. Voor een specifieke vraag of een relatief klein probleem, kun je een losse therapiesessie afspreken. Wil je meer veranderen in jezelf en je leven, dan kies je voor een therapietraject.

In het eerste consult bespreken we het probleem of je hulpvraag. We kijken naar een eventueel patroon, rode draad of onderliggend thema. Ook bespreken we je levensloop in samenhang met waar je voor komt. Een helder uitgangspunt is essentieel voor de effectiviteit van de therapie en geeft inzicht in de voortgang van je therapieproces.
In de volgende sessies gaan we jouw probleem stapsgewijs aanpakken en werken zo naar jouw doelen toe. Deze sessies duren meestal 1,5 uur zodat we het goed kunnen afronden.

Wil je meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact met me op.

Wat het best bij jou past

Ik gebruik diverse vormen van psychosociale therapie, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Per sessie wordt in overleg gekozen voor wat het beste past:
counseling- of coachingsgesprek, regressie, visualisatie, innerlijk kind sessie, therapeutisch tekenen, terughalen van zieledelen (soul retrieval), voice dialogue, een familieopstelling, gezinsopstelling of ander systemisch werk, oefeningen rondom eigen energie en grenzen stellen, een geboortesessie, kinesiologie, Touch for Health.

naar boven