Agenda

therapiepraktijk Soul Care, therapie, hulp bij psychische problemen, regressietherapie, traumaverwerking, Lisette Siemerink

29 februari 2020 studiedag ‘Verantwoordelijkheden in balans

Een ervaringsgerichte studiedag met de theorie en het door mijzelf ontwikkelde stappenplan om met verantwoordelijkheden te werken.

Aanhoudende onbalans in verantwoordelijkheden heeft gevolgen. Iemand met teveel verantwoordelijkheden is overbelast, terwijl iemand met te weinig verantwoordelijkheden er ogenschijnlijk minder last van heeft, maar ook dan zijn er gevolgen. Een goede balans in verantwoordelijkheden is belangrijk.

Naast de theorie over verantwoordelijkheden en leer je ook het stappenplan toepassen:
– een mogelijke onbalans herkennen en snel checken;
– ophelderen en inzichtelijk maken hoe de thematiek bij de cliënt speelt;
– de cliënt begeleiden naar een oplossing of herstel.
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van memoblaadjes.
Met demo’s en gelegenheid om zelf te oefenen.

Praktische info:
van 10.00 tot 17.00 uur
Kunstcircuit Deventer, Keizerstraat 70, 7411 HH Deventer (tegenover NS station)
€ 135, incl. koffie/thee (zelf lunchpakketje meenemen)
accreditatie wordt aangevraagd
aanmelden vóór 17 febuari a.s.

28 maart 2020 studiedag ‘Verwachtingen en teleurstelling’

Een studiedag over hoe je cliënten kunt begeleiden die last hebben van verwachtingen van zichzelf of van anderen.

Als verwachtingen niet uitkomen, kunnen emoties hoog oplopen en soms heftige gevolgen hebben, tot soms langdurig verstoorde verhoudingen aan toe.
Goed omgaan met verwachtingen is te leren en heeft een positieve doorwerking op vele levensgebieden en relaties.

In de workshop wordt ingegaan op de theorie van verwachtingen en hoe je in de praktijk gemakkelijk cliënten ermee kunt begeleiden:
– bij cliënten inzicht bereiken in eigen verwachtingen of die van anderen, en de gevolgen ervan;
– cliënten begeleiden om eigen verwachtingen los te laten en/of die van anderen anders te hanteren zodat ze niet meer hinderen en lastig zijn.

Gemakshalve wordt tijdens deze dag gebruik gemaakt van memoblaadjes.
In je eigen praktijk kun je er op je eigen manier mee aan de slag.    

Praktische info:
van 10.00 tot 17.00 uur
Kunstcircuit Deventer, Keizerstraat 70, 7411 HH Deventer (tegenover NS station)
€ 135, incl. koffie/thee (zelf lunchpakketje meenemen)
accreditatie wordt aangevraagd
aanmelden vóór 16 maart a.s.

studiedag ‘Therapeut én ondernemer’

Een studiedag over de bedrijfsvoering van je eigen therapiepraktijk.

Voor therapeuten met een eigen therapiepraktijk die vragen hebben over allerlei praktische aspecten van de bedrijfsvoering, en die inzicht willen in hoe een goede bedrijfsvoering bijdraagt aan een gevoel van veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwen bij cliënten.

Tijdens deze studiedag gaan we de meest voorkomende aspecten van de
bedrijfsvoering bespreken en is er gelegenheid je eigen vragen stellen:

– de behandelovereenkomst (mondeling, schriftelijk, impliciet, expliciet);
– algemene voorwaarden (o.a. privacy, betalingsvoorwaarden, eigen bepalingen);
– administratie (o.a. boekhouding, cliëntdossiers, e-mails);
– financiën (o.a. betaling, incasso, btw, Kleine Ondernemers Regeling);
– overige zoals lidmaatschappen, publiciteit, klantenwerving.

Praktische info:
van 10.00 tot 17.00 uur, in Deventer
je kunt je alvast vrijblijvend opgeven, de studiedag wordt gepland bij voldoende deelname
€ 95, incl. koffie/thee (zelf lunchpakketje meenemen)